תרגום מעברית לאיטלקית ומאיטלקית לעברית

בני   -     ופניאש  בנימין       

יועץ למחשבים ותקשורת

מתורגמן מעברית לאיטלקית ומאיטלקית לעברית

מזה 40 שנה אמון כמתורגמן על השגרירות הישראלית ברומא

מ- 1996 אמון כמתורגמן על ידי בתי המשפט של רומא

במשך השנים מוניתי כמתורגמן על ידי בתי המשפט הפלילי

 האזרחי; לעניני משפחה; לנוער

נקראתי לתרגם חקירות בין לאומיות על ידי משטרת הקארביניירי

לתרגם חקירות בין לאומיות על ידי בית המשפט

תרגום  דוחות כלכליים של חברות ומפעלים

תרגום תוכנות מחשבים

תרגום ספרי הדרכה ושימוש לציוד אלקטרוני; לגידולים חקלאיים; ותיירות

ביצוע תרגום סימולטני ותרגום מלווה בתצוגות מוצרים רפואיים     

ליווי קניינים במסעי רכש בבתי חרושת ובתערוכות באיטליה

תרגום החלטות של בתי משפט בישראל ואיטליה בכל הרמות השיפוטיות

תרגום מלווה של משלחות ישראליות בביקורים באיטליה

 www.benytraduzioni.com

כתובת:  Indirizzo:

C.P. 37 – 00076 - LARIANO (RM)

Via Colle Fontana,  11b   int.9   LARIANO   00076

 טלפונים: Telefoni

Tel. / Fax: +39 06 96492191                                                                                                       

Cell: +39 348 0802240

 

Da Israele 03 3746670

 

 

TRADUZIONI - EBRAICO - ITALIANO - EBRAICO

WAPNIAZ   Beniamin     BENY

Consulente d’informatica e di comunicazione

Traduttore dall’Ebraico in Italiano e dall’Italiano in Ebraico

Da 40 anni traduttore di fiducia dell’Ambasciata d’Israele a Roma

Dal 1996 traduttore di fiducia dei Tribunali di Roma

Durante gli anni sono stato nominato traduttore dai Tribunali penali, civili, per la famiglia e dei minorenni

Traduzioni di sentenze dei tribunali a tutti i livelli di giudizio (Israele e Italia);

Sono stato chiamato a tradurre indagini internazionali dai GIP e dall’Arma dei Carabinieri

Traduzione di Bilanci economici, Statuto ed altro di Società

Traduzione di Programmi informatici

Manuali d’uso di prodotti Elettronici, per l’Agricoltura e Guide per il Turismo

Accompagnatore d’acquirenti presso fabbriche Italiane e presso Mostre

Traduzione simultanea per la presentazione di Attrezzature Mediche e Prodotti Farmaceutici

Traduzioni per Delegazioni Israeliane in visita in Italia

www.benytraduzioni.com

CONTATTI

 

מייל       E mail:

beny@beny-is.it  

info@traduzioni-ebraico-italiano.com

info@traduzioni-ebraico-italiano.it

info@benytraduzioni.com